Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 0 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2549
วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2549
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสิงคโปร์ วันที่ 26 มกราคม 2549
พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ปี 2549 วันที่ 27 มกราคม 2549
การลงนาม mou กับ University of Modena ประเทศอิตาลี วันที่ 30 มกราคม 2549
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 วันที่ 30 มกราคม 2549
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549
รับมอบชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ระบบ NGV ในรถยนต์ จาก Gas Tech Engineering Co, Ltd วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแบบขนานบนวินโดวส์คลัสเตอร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
คณะประมงดูงานด้านประกันคุณภาพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
เปิดอบรมโครงการจัดทำแผนที่ฐานและระบบสารสนเทศพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันที่ 9 มีนาคม 2549
ประชุมแนะนำสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2549
สำนักประกันคุณภาพพบผู้บริหารคณะฯ วันที่ 14 มีนาคม 2549
งานสัมมนาองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2549
เปิดสัมมนาทางวิชาการการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินเหนียวและการศึกษาสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ การศึกษาการแพร่กระจายของชั้นดินเหนียว วันที่ 20 มีนาคม 2549
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 21 มีนาคม 2549
งานวันสัมมาทิฐิ + บรรยายพิเศษจากสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 22 มีนาคม 2549
บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิการบดี วันที่ 24 มีนาคม 2549
งานคืนสู่เหย้านิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 25 มีนาคม 2549
งานสัมมนาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 มีนาคม 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม ดูงานด้านระบบสารสนเทศภายในคณะ วันที่ 3 เมษายน 2549
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 4 เมษายน 2549
รดสงกรานต์ขอพรจากอาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2549
รดน้ำสงกรานต์คณบดี วันที่ 12 เมษายน 2549
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วันที่ 4 มิถุนายน 2549
นิสิตรับทุน บ.modernform group จำกัด มหาชน วันที่ 22 มิถุนายน 2549
ผู้บริหาร บ.โตโยต้าประเทศไทยจำกัด เข้าพบคณบดี วันที่ 27 มิถุนายน 2549
ผู้บริหารจาก IUT ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบคณบดี วันที่ 21 กรกฎาคม 2549
งานวันรับปริญญาปี 49 วันที่ 27 กรกฎาคม 2549
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 68 วันที่ 1 สิงหาคม 2549
ผู้บริหารจาก Musashi Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีและเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 4 สิงหาคม 2549
วันสัมมาทิฐิสายอาจารย์ วันที่ 9 สิงหาคม 2549
นิสิตรับทุน บ.พฤกษา เรียลเอสเตท วันที่ 29 สิงหาคม 2549
การประชุมสหกิจศึกษา ร่วมกับ ม.มิเอะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4 - วันที่ 5 กันยายน 2549
ภาคเครื่องกลเลี้ยงอาจารย์เกษียนอายุราชการ วันที่ 6 กันยายน 2549
งานวันสัมมาทิฐิ สายสนับสนุนวิชาการและธุรการ+บรรยายพิเศษ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันที่ 11 กันยายน 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อวยพรวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 15 กันยายน 2549
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549 วันที่ 26 กันยายน 2549
เปิดอบรม หลักสูตร "การสร้างสรรค์ผลงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 9" วันที่ 24 ตุลาคม 2549
ประชุมอาจารย์+งานวันสัมมาทิฐิสายอาจารย์ วันที่ 25 ตุลาคม 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2549
ต้อนรับทูตพานิชย์จากประเทศ Austria วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
งานเปิดศูนย์ Industrial Automation Training Center วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
วันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่1 วันที่ 17 ธันวาคม 2549
งานปีใหม่ปี 2549 วันที่ 22 ธันวาคม 2549
รับรางวัลบุคคลากรดีเด่น ปี 49 วันที่ 29 ธันวาคม 2549

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th