Untitled Document  34.238.190.122
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 81 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
ตู้ความดันบวกติดตั้งที่ รพ.ศิริราช ผลงาน ดร.ประพจน์ ขุนทอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4120 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3576 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2997 )

ปี 2548
งานปีใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 มกราคม 2548
ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยของรัฐ สมัยที่ 27 วันที่ 7 มกราคม 2548
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูงานด้าน E-Learning และ E-Office วันที่ 10 มกราคม 2548
วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน วันที่ 14 มกราคม 2548
เลี้ยงปีใหม่ สล.+หน่วยทะเบียน วันที่ 14 มกราคม 2548
ผลงานวิจัยยานใต้น้ำขนาดเล็ก โดย รศ. ดร. ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ วันที่ 15 มกราคม 2548
การตรวจสอบคุณภาพภายใน (peer review) ของสำนักงานเลขานุการคณะ วันที่ 17 มกราคม 2548
การบรรยายในหัวข้อ "เรื่องที่วิศวกรควรรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม" วันที่ 19 มกราคม 2548
วันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ + ภาคพิเศษ วันที่ 23 มกราคม 2548
กองกลาง มก. เยี่ยมชม ดูงาน e - office วันที่ 25 มกราคม 2548
งานสัมมาทิฐิบุคลากรสายอาจารย์ วันที่ 26 มกราคม 2548
Brief Report ของธรณีพิบัติภัยภาคใต้ วันที่ 27 มกราคม 2548
การจัดประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 43 บรรยายพิเศษทางวิชาการหัวข้อ"รถไฟฟ้าใต้ดิน ความฝันใหม่ของคนกรุงเทพฯ" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548
การลงนาม mou กับมหาวิทยาลัยวาซา ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548
บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 27 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
การบรรยายเรื่อง"จากดินสู่น้ำ มหันตภัยและประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
สถานที่จัดสัมมนาบุคลากร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
เปิดอบรมอัคคีภัย รุ่นที่ 14 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548
งานวันสัมมาทิฐิบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ( 1/2548 ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548
บรรยากาศงานสัมมนาบุคลากร ที่ฟาร์มโชคชัย วันที่ 24 - 26 มี.ค. 2548 ภาพชุดที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2548
บรรยากาศงานสัมมนาบุคลากร ที่ฟาร์มโชคชัย วันที่ 24 - 26 มี.ค. 2548 ภาพชุดที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2548
งานวันสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 9 + บรรยายพิเศษเรื่อง"ความลับและมหัศจรรย์ แห่งน้ำ" วันที่ 26 เมษายน 2548
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 27 และการประชุมทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 5 - 7 พ.ค. 2548 ภาพชุดที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2548
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 27 และการประชุมทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 3 ภาพชุดที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2548
บริษัท IBM เข้าพบคณบดี วันที่ 12 พฤษภาคม 2548
การเซ็นสัญญาระหว่างบริษัทอัครกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการสีดงตาลสานไมตรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2548
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เบลตัน (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2548
ภาพกำลังทาสีอาคาร 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2548
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2548 วันที่ 30 พฤษภาคม 2548
งานประชุมอาจารย์ + งานวันสัมมาทิฐิสายอาจารย์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2548
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล ระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2548
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) วันที่ 2 มิถุนายน 2548
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานที่คณะฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2548
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภเนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2548
นิสิตวิศว คต. รับรางวัลชมเชยการประกวด HSBC 2004- 2005 วันที่ 19 มิถุนายน 2548
งาน ICTED 2005 วันที่ 23 มิถุนายน 2548
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 วันที่ 23 มิถุนายน 2548
อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ สาย ข และ ค วันที่ 27 มิถุนายน 2548
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูงานที่คณะฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2548
งานวันสัมมาทิฐิสายบุคลากร วันที่ 19 กรกฎาคม 2548
โครงการพัฒนาทักษะนิสิตวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้อง วันที่ 25 กรกฎาคม 2548
งานวันรับปริญญาปี 2548 วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 67 วันที่ 1 สิงหาคม 2548
อบรม M@xlearn ณ. ห้องสุธรรมอารีกุล อาคาร50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2548
ชมรมกอล์ฟวิศวดงตาลมอบทุนการศึกษานิสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2548
บ.พฤษาเรียลเอสเตท มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2548
บ.กระจกไทย อาซาฮี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วันที่ 18 สิงหาคม 2548
การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 28 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2548
นิสิตรับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ วันที่ 21 สิงหาคม 2548
คณะผู้บริหาร มก. เยี่ยมหน่วยงานเพื่อประสานภารกิจ วันที่ 23 สิงหาคม 2548
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พูดในที่สาธรณะให้เป็น" จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2548
เปิดอบรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 16 วันที่ 27 สิงหาคม 2548
ความร่วมมือระหว่างมหาลัย Nagoya กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น วันที่ 12 กันยายน 2548
เจ้าหน้าที่จาก Hanoi Agriculture University เวียดนาม เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 13 กันยายน 2548
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าศึกษาดูงานที่คณะฯ วันที่ 13 กันยายน 2548
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อวยพรวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 15 กันยายน 2548
สัมมนาบุคคลากร สำนักงานเลขาฯ + หน่วยทะเบียนฯ จ. ภูเก็ต 16 -17 และ18 -19 ก.ย. 2548 วันที่ 16 กันยายน 2548
พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ + งานสัมมาทิฐิ วันที่ 28 กันยายน 2548
คณบดีร่วมเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา จัดโดย สกอ. ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 29 กันยายน 2548
บ.ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) มอบปูนซีเมนต์ วันที่ 4 ตุลาคม 2548
บ.Hamada Chemical จำกัด บรรยายเรื่อง "ไบโอดีเซล" ให้แก่อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมเคมี วันที่ 11 ตุลาคม 2548
บ.ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วันที่ 13 ตุลาคม 2548
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริคไทย จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วันที่ 14 ตุลาคม 2548
บ.ปตท.สผ จำกัดมหาชน มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2548
งานประชุมอาจารย์และสัมมาทิฐิ วันที่ 26 ตุลาคม 2548
วิศวกรรมเครื่องกลจัดฝึกอบรม การติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ในรถยนต์สำหรับผู้ประกอบการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
งานแถลงข่าว กพร. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
นิสิตรับทุน บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมทางหลวง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
บ.Exxon Mobil จำกัด มอบทุนสนับสนุนการฝึกภาษาอังกฤษแก่นิสิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548
นศ.จาก Griffith University ประเทศ ออสเตรเลีย เข้าพบคณบดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
มก. (วศยธ.) ลงนามความร่วมมือกับ บ.กฟผ.จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
อธิการบดี Nagoya ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2548
วันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่1 ภาคปกติ+ภาคพิเศษ วันที่ 18 ธันวาคม 2548
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2548
บ.ไชเดอร์(ไทยแลนด์)จำกัด มอบอุปกรณ์ Convenyor Machine วันที่ 26 ธันวาคม 2548
งานวันรับรางวัลบุคคลากรดีเด่น วันที่ 30 ธันวาคม 2548

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th