Untitled Document  35.172.233.215
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 108 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
ทีม PQI 62 ตอบข้อซักถามจากกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ผลงานวิจัยประชุมวิชาการวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ( 3 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4153 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3603 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 3028 )

ปี 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน มก. วันที่ 2 มกราคม 2563
พิธีรับมอบศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยดินโคลนถล่ม เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) วันที่ 6 มกราคม 2563
สล. มอบกระเช้ากราบขอพรปีใหม่จากอาจารย์อารย์ นวลอินทร์ วันที่ 8 มกราคม 2563
งานเปิดศูนย์วิจัย ASEAN และงานสัมมนา Technical Talk วันที่ 10 มกราคม 2563
กิจกรรมกลุ่มย่อยโครงการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
วันสร้างงาน ดงตาลสานฝัน Job Fair ครั้งที่ 17 วันที่ 13 มกราคม 2563
การประชุมบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มกราคม 2563
ประชุมการจัดการแยกขยะ วันที่ 21 มกราคม 2563
ประชุม กก อำนวยการโครงการพิเศษ คณะ ครั้งที่1/63 วันที่ 22 มกราคม 2563
งาน KM Workshop วันที่ 23 มกราคม 2563
อบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง วันที่ 24 มกราคม 2563
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาประชุมเจรจาข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวฯ วันที่ 27 มกราคม 2563
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท (CAT) เข้าพบคณบดี วันที่ 30 มกราคม 2563
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์แบบ DIY วันที่ 30 มกราคม 2563
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 (31 ม.ค. - 8 ก.พ. 2563) วันที่ 31 มกราคม 2563
อบรม ข้อเรื่อง ENG KU Happy & Spirit Team วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้บริหารคณะและสมาคมนิสิตเก่าฯ ร่วมงานวันสถาปนา มก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
คณบดีรับรางวัลหน่วยงานที่มีรายได้ด้านการบริการวิชาการสูงสุด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ทัศนศึกษา ณ จ.สุราษฎร์ธานี จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
ร.ร.สตรีวิทยา2ศึกษาดูงานหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดการประชุม "ดงตาลประสานพลัง" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
นิสิต-บุคลากรคณะวิศวกรรมศาตร์ บริจาคโลหิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ปิดแยก แจกกุหลาบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน ของทีม Ifa identify ณ คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการบริหารโครงการ (Project Management Skill) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการจัดการความรู้ ENG KM ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองจากเศษอาหาร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดบริการเจลล้างมือ ตามมาตราการของ มก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ตรวจประเมิน/ร่วมหารือ โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมเครือข่าย พัฒนาปรับปรุงงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อบรม PQI Team Coaching&Training ครั้งที่ 9 วันที่ 9 มีนาคม 2563
ภาพผู้ประกอบการร้านค้ารับทราบนโยบายดูแลสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค วันที่ 11 มีนาคม 2563
ห้องฟิตเนส (KEFF) ฉีดยาฆ่าเชื้อ เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ วันที่ 15 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกัน COVID-19 ในการใช้ลิฟท์ของคณะ วันที่ 17 มีนาคม 2563
ภาค กบอ และวส ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบภาควิชา วันที่ 18 มีนาคม 2563
บริษัทพรอสเพอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบทุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2563
การปรับปรุงรถบัสคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 20 มีนาคม 2563
หน่วยยานพาหนะ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็คทำความสะอาดก่อนและหลังการให้บริการต่อเนื่อง วันที่ 20 มีนาคม 2563
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้แอปในการทำงาน ประชุม ออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2563
ทีมนักวิทยาศาสตร์ภาคสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นโอโซน ห้องประชุม ห้องสำนักงาน วันที่ 21 มีนาคม 2563
มก.จัดทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อภาควิชา หน่วยงาน วันที่ 24 มีนาคม 2563
อาจารย์บันทึกวิดีโอการสอนออนไลน์ ตามประกาศ มก. Covid-19 ณ ห้องสตูดิโอ วันที่ 24 มีนาคม 2563
ประชุมออนไลน์รองคณบดี 3/63 วันที่ 25 มีนาคม 2563
Work onsite บุคลากร สล. ช่วง มก.ปิดทำการ 23 มี.ค. - 12 เม.ย 63 วันที่ 26 มีนาคม 2563
มาตรการต้าน Covid19 คัดกรองคน ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าอาคาร วันที่ 27 มีนาคม 2563
คณะจัดจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกัน Covid-19 ห้องเรียน อาคาร3-14 ห้อง สนง. ห้องประชุม โรงอาหารคณะ พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ วันที่ 28 มีนาคม 2563
บุคลากรคณะ ร่วมช่วยกันตัดแผ่นใส ทำ Face shield วันที่ 1 เมษายน 2563
บุคลากรร่วมช่วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดทำ Face shield 2-3 เมษายน วันที่ 2 เมษายน 2563
อ.คุณยุต ผลิตหน้ากาก ห้อง 3D ภาควิศวกรรมโยธา มก. วันที่ 3 เมษายน 2563
ก.อุตฯ มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดเพื่อประชาชนให้ ศอญ.จอส.พระราชทาน วันที่ 3 เมษายน 2563
DIY Face shield มอบบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 3 เมษายน 2563
สมาคมหารือการช่วยผลิต Face Shield โดยการฉีดแม่พิมพ์ วันที่ 8 เมษายน 2563
ดร.สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ ยธ. มอบแผ่นใส A4 จำนวน 1000 แผ่น เพื่อใช้ทำ Face Shield วันที่ 8 เมษายน 2563
คณะจัดส่ง Face Shield แก่ รพ. ทั้งประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2563
จัดส่ง Face Shield 3D ไปยัง รพ. ล็อต 2 วันที่ 10 เมษายน 2563
3D Face Shield คุณกษม โคตรอาสา ศูนย์คต วันที่ 16 เมษายน 2563
ประชุมรอง ผู้ช่วยคณบดี 4/63 วันที่ 22 เมษายน 2563
บริษัท TIC GROUP (ตัวแทนนิสิตเก่ารุ่น E37) มอบเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ วันที่ 24 เมษายน 2563
คุณหมอ สาธารณสุข จ.สระแก้ว สวม Face Shield 3D คณะ วันที่ 28 เมษายน 2563
ทีม PQI 63 นำเสนอ Project Proposal วันที่ 29 เมษายน 2563
ส่ง Face Shield 3D แก่ 9 ร.พ. วันที่ 29 เมษายน 2563
ประชุมติดตามการปรับปรุง บัญชี แบบ Social Distanceing วันที่ 29 เมษายน 2563
อ.ภาควิศวกรรมวัสดุ พัฒนาชุดแพทย์ฉลาด Smart Gown วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
รพ.ตอบรับ ขอบคุณ Face Shield 3D วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบชุดนาโนกับโครงการ KU สู้ COVID วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ทีมนำเสนอโครงการ PQI 63 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
จัดส่ง Face Shield แก่ 11 รพ. วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด และทีมภาค วศ.เครื่องกล ผลิตหน้ากาก Face Shield โฉมใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
รพ.สาธารณสุข ร้อยเอ็ดใช้ FaceShield วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
การปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารงานคลัง วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
บุคลากรคณะร่วมกันจัดเตรียมยางยืด ประกอบ Face Shield ส่งมอบ รพ. วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
ตึกเก่าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
บุคลากรถ่ายภาพประกอบการให้ข้อมูล คณะร่วมต้านภัย Covid วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดส่ง Face Shield ให้ รพ. 16 แห่ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ช่างงานอาคาร ทำฉากกั้นบนโต๊ะโรงอาหาร ที่หน่วยอาคาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดส่ง Face Shield 6 รพ. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ส่งออก FaceShield 12 รพ. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
รพ. แจ้งตอบรับขอบคุณ Faceshield - Nano gown วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ตู้ความดันบวกติดตั้งที่ รพ.ศิริราช ผลงาน ดร.ประพจน์ ขุนทอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
คณะวิศวฯ มก. มอบ Face Shield แก่ รพ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Cisco Webex Meeting วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ห้องความดันลบสำหรับตรวจผู้ป่วยเด็ก ณ รพ ศิริราช ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย วันที่ 3 มิถุนายน 2563
มอบ Face Shield สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
ประชุมหารือกับบริษัทCPไฮสปีดเทรน วันที่ 9 มิถุนายน 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Cisco Webex Meeting ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2563
หน่วยสารสนเทศ สล. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีทัศน์ แก่บุคลากรสายช่วยวิชาการ ภาคเครื่องกล วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประชุม หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย สล. ครั้งที่2/2563 (ออนไลน์) วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย สำนักงานเลขานุการ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
มอบ Face Shield แก่ วัดธรรมมงคลและวัดเสมียนนารี วันที่ 22 มิถุนายน 2563
รายงานความก้าวหน้าโครงการ PQI ปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2563
ส่งมอบตู้ความดันบวก-ห้องความดันลบ แก่โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 26 มิถุนายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Visualization with Google Sheet& Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 29 มิถุนายน 2563
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบหุ่นยนต์ น้องนนทรี ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รพ.ศิริราช วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ผู้บริหารคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
Present Smart Working Project 63 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บันทึกความเข้าใจ MOU การยางแห่งแห่งประเทศไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ทีม PQI 62 บันทึกเทปผลงาน ส่งประกวดผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 12 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์ Popular Vote โครงการ Star Service Awards 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
งานวันสถาปนาคณะวิศกรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
การนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน หน.สล.คนที่ 9 วันที่ 5 สิงหาคม 2563
พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่บุคลากร ประจำปี 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ทีม PQI 62 ตอบข้อซักถามจากกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ผลงานวิจัยประชุมวิชาการวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2563

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th