Untitled Document
Untitled Document
เข้าสู่ระบบ
 
User :
Pass:
 
 
 
หน้าแรก
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

เลือกฉบับของหนังสือ
ฉบับที่ :

แยกตามภาควิชา
 
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาอื่น
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
สถิติวันนี้
1
สถิติทั้งหมด
50,762
Untitled Document
 
ชื่อผลงาน : ฉบับที่ : รูปแบบ :
 
วิศวกรรมสาร มก.

ชื่อบทความ
ฉบับที่
รูปแบบ
Download
ค่าพลังงานความร้อนรายปีและต้นทุนวัฏจักรชีวิตของต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศรูปแบบใหม่ (Retracted)
97
งานวิจัย
ทางเลือกในการระบายความร้อนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเธอร์โมอิเล็กทริก
97
งานวิจัย
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรชนิดตัวนำยิ่งยวด ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง
97
งานวิจัย
Application of a genetic simulated annealing algorithm for data reconciliation
97
งานวิจัย
วิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ Relevant Factors
97
งานวิจัย
การปรับปรุงผ้าไหมไทยให้มีความหน่วงไฟมากขึ้นโดยใช้กระบวนการพลาสมาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
97
งานวิจัย
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งจากกระบวนการกลั่นเอทานอลโดยใช้ Klebsiella sp
97
งานวิจัย
การเปรียบเทียบผลของเชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว (HiBD) และเชื้อเพลิงดีเซลเชิงพาณิชย์ (CD) ที่มีต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมลพิษของรถยนต์
97
งานวิจัย
น้ำมันพืชใช้แล้ว: วัตถุดิบเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
97
งานวิจัย
สารบัญ
97
บทความ
การจำลองเพลิงไหม้ และการอพยพหนีไฟบนฐานผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
96
งานวิจัย
การจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้าคำนึงถึงสภาวะเกินพิกัดในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางร่วมกับสัญญาซื้อขายแบบทวิภาคี/พหุภาคี โดยใช้วิธีเสนอราคาปรับลดแบบกลุ่ม
96
งานวิจัย
การประเมินห่วงโซ่คุณค่าตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมะม่วงไทย
96
งานวิจัย
การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งที่เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสำหรับคลังสินค้ารูปแบบ ครอสด็อก
96
งานวิจัย
การวัดน้ำในเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน
96
งานวิจัย
การตรวจจับภาวะจ่ายไฟแบบอิสระของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายแบบเรเดียลโดยใช้วิธีแพสซีฟ
96
งานวิจัย
การศึกษาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบท่อจ่ายน้ำประปา
96
งานวิจัย
การทำนายอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางตามมาตรฐาน CTI ATC
96
งานวิจัย
การทำสำเนาดิจิตอล 3 มิติเพื่อการอนุรักษ์ลวดลายปูนปั้นบนสะพานมหาดไทยอุทิศ
96
งานวิจัย
สารบัญ
96
บทความ
Page: 2 of 58
First Back 1 2 3 4 5 6 7 ... Next Last
Untitled Document
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900
Tel: 0-2579-0545 หรือ Tel: 0-2942-8555 Fax: 0-2579-2775
นางดารณี ยงยืน e-Mail fengdns@ku.ac.th