ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.cpe.ku.ac.th

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีความครอบคลุมทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การสื่อสารข้อมูล รวมไปถึงระบบฝังตัว อย่างเช่น  โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อัตโนมัติส่วนใหญ่รอบๆ ตัวเรา

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดีอย่างไร

–    สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
–    มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม นำทีมโดยรุ่นพี่และคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์
–    เพียบพร้อมไปด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยหลากหลายสาขา

ใครที่เหมาะกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

–  ชอบศึกษาการทำงานของโปรแกรม และระบบคอมพิวเตอร์
–  รู้สึกท้าทายกับการพัฒนาโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่กว่าที่มีอยู่
–  มีแนวคิดเชิงตรรกะและจินตนาการที่ดี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จบแล้วทำงานอะไร

–  วิเคราะห์ระบบ
–  วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานสาขาอื่นๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคปกติ
–  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
–  ออกแบบควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียนอะไรบ้าง

ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการโปรแกรมการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบวงจรดิจิทัล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการการโต้ตอบระหว่างคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ติดต่อวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1401-3 โทรสาร 0-2579-6245 www.cpe.ku.ac.th