ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 (KUCSI 2021)

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเข้ารับทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 (KUCSI 2021)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://qrgo.page.link/jDwQu หรือ โทร. 02-942-8858