ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา (นิสิตภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

นิสิตภาคพิเศษที่ส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติได้ตามรายชื่อ (ที่มีเครื่องหมายถูก) ด้านล่างนี้

หากพบว่าไม่มีชื่อให้รีบดำเนินการติดต่อที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นี้

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

4 กันยายน 2563

send-graduation-request-2563-1