ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562 มาลงชื่อใบสำคัญรับเงินที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ตามวันเวลาดังนี้

-รหัสนิสิต 59  ให้มาลงชื่อ  วันจันทร์ที่ 15- วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น.

-รหัสนิสิต 60  ให้มาลงชื่อ  วันจันทร์ที่ 22- วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

-รหัสนิสิต 61  ให้มาลงชื่อ  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น.

-รหัสนิสิต 62  ให้มาลงชื่อ  วันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

โดยให้นำเอกสารมายื่นดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)

เอกสารทั้ง 2 ข้อ ขอให้นิสิตลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ , e-mail ,

สาขาวิชาที่นิสิตสังกัด  (ตัวบรรจง)

 

 

หมายเหตุ : หากนิสิตท่านใดมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาตามช่วงเวลาที่กำหนด ขอให้รีบติดต่อโครงการฯ    ที่เบอร์  02-7970924 และ 02-7970925 ในวันและเวลาราชการ

 

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

9 มิถุนายน 2563

scholarship-2562-2pdf