โครงการปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ รูปแบบใหม่

นิสิตสามารถเข้าไปรับชมคลิปได้ที่ Facebook Kasetsart University คลิก
(รับชมคลิปพร้อมกันวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น.)