ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ

23032020