ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2003202002