ยกเลิกการรับสมัครงาน บริษัท โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่บริษัท โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงานและสอบข้อเขียนในวันที่ 19 มี.ค. 63 ตามประกาศนี้ คลิก

บริษัทขอยกเลิกการรับสมัครงานและสอบข้อเขียนออกไปไม่มีกำหนด