เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือก นายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เบอร์ 1 : นายตะวัน สุวัฑฒนะ(ต้น)
เบอร์ 2 : นายณัฐพงศ์ พงษ์ธัญญะวิริยา(แบงค์)
เบอร์ 3 : นายถิรพุทธิ์ วิรเศรษฐ์(คิน)

ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. | ณ ลานกิจกรรมนิสิตคณะ

นำบัตรนิสิตมาเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม