ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน ๑ อัตรา สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

0701202001

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชูชาติกำภูชั้น 2 พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
หรือ
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย /ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
3. ส่งเอกสารหลักฐานมายัง Email : jeeranan.n@ku.th เพื่อตรวจสอบ
4. ดำเนินการโอนเงินตาม ใบ PAY IN คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ธนาคารทหารไทย พนักงานมหาวิทยาลัย  500 บาท, 200 บาท /พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 100 บาท
5. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ไปที่ FAX : 02-5792775 หรือ Email : jeeranan.n@ku.th
6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ที่ https://www.eng.ku.ac.th/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีรนันท์ โทร 0 2797 0999 ต่อ 1154 หรือ โทร 0 27970954