ประชาสัมพันธ์งาน Open House บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

นิสิตสามารถสมัครเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด
บริษัทมีรถไปรับส่งจากที่เกษตรมาที่โรงกลั่น