รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2562

วันกิจกรรมและสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ Victor Club @ FYI Center
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 9:00 – 9:30 น.
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 9:30 – 16:30 น. (เต็มวัน)
รายละเอียดอื่นๆดังไฟล์ด้านล่าง

-_ku-1