ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ตั้งบูธด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ตั้งบูธรับสมัครงานและรับสมัครนิสิตฝึกงาน ณ บริเวณด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.