ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เชฟรอน สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ตั้งบูธด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู)

บริษัท เชฟรอน สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
ตั้งบูธรับสมัครงานและรับสมัครนิสิตฝึกงาน ณ บริเวณด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.