ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา (นิสิตภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตภาคพิเศษที่ส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติได้ตามรายชื่อ (ที่มีเครื่องหมาย à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายถูก) ด้านล่างนี้

หากพบว่าไม่มีชื่อให้รีบดำเนินการติดต่อที่โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ภายในวันที่ 20 ก.ย. 2562 นี้

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

12 กันยายน 2562

send-graduation-request-2562-1