ประเมินผลการปฎิบัติงาน

ขอเชิญชวนนิสิตร่วมประเมินผลการปฎิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
__________________________

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

รอบปีที่ 1 ของการบริหารงาน

ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม  2561 – 31 กรกฎาคม  2562

__________________________

 

ร่วมประเมินได้ที่ http://gg.gg/evna6

ประเมินได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

** ขอขอบคุณสำหรับการร่วมประเมิน **