รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน มารายงานตัว ณ ห้อง 3201คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ade0b899e0b8b4e0b8aae0b8b4e0b895e0b984e0b894e0b989e0b8a3e0b8b1e0b89ae0b897e0b8b8e0b899