ประกาศทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก พร้อมใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

ใบสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562

1. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประเภทเรียนดี (ขัดสน) ดาวน์โหลดใบสมัคร

3. มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร

4. บมจ.บางจากปิโตรเลียม ดาวน์โหลดใบสมัคร

5. บริษัท จัดหางานเพอร์ซัลแนลคอลซัลแตนท์ จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร

6. มูลนิธิโตชิบา-ไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร

7. มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประเภทเรียนดี ดาวน์โหลดใบสมัคร

8. กองทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก ดาวน์โหลดใบสมัคร

9. บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร

10. บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ดาวน์โหลดใบสมัคร

11. บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร
12. บริษัท ฮอลลีวู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร

13. ทุนสมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร
14. ทุน รศ.ดร.ชำนาญ ห่อเกียรติ ดาวน์โหลดใบสมัคร
15. ทุนมูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู ดาวน์โหลดใบสมัคร

16. ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ดาวน์โหลดใบสมัคร

17. ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม รอใบสมัครจากกองกิจการนิสิต มก.
18. ทุนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด รอใบสมัครจากกองกิจการนิสิต มก.
20. ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ รอใบสมัครจากกองกิจการนิสิต มก.
21. ทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดาวน์โหลดใบสมัคร
22. ทุน Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.

23. มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร

24. บมจ.กระจกไทย อาซาฮี ดาวน์โหลดใบสมัคร