ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโท/เอก จาก สวทน. และบ้านปู/Compact International

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโท/เอก จาก สวทน. และบ้านปู/Compact International
• วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-14.00 น.
• ห้อง 8403 อาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์