งานวันสงกรานต์ 2562

 • โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
  ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์” ประจำปี 2562
  วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น.
  ณ ชั้น M อาคารบุญสม สุวชิรัตน์

  ขอเชิญประกวดแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรม

  10.30 น. อาจารย์/บุคลากรเข้าร่วมงาน

  • บรรเลงเพลง/ดนตรีไทย
  • พิธีกรประชาสัมพันธ์การจัดงาน/การประกวดแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรม

  10.45 น. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ กล่าวรายงาน

  11.00 น. คณบดีกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโส

  • ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต สรงน้ำพระพุทธรูป
  • รดน้ำขอพรอาจารย์-บุคลากรอาวุโส
  • รดน้ำรูปเหมือนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
  • มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์อาวุโส
  • ตัวแทนผู้อาวุโสกล่าวคำอวยพร
  • ถ่ายภาพหมู่

  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

  13.00 – 13.30 น. ตัดสิน และมอบรางวัล

  • ตัดสิน และมอบรางวัล การแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่น
  • เสร็จพิธี


  การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย / เสื้อม่อฮ่อม หรือ เสื้อลายดอก
  (สำหรับผู้เข้าประกวด : แต่งกายชุดไทยที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่น)