ประชาสัมพันธ์โครงการ Go Green in the city 2019 บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

บริษัทเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ บริเวณด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู

schneider-electric-university-program