นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลชนะเลิศ Go Further Innovation Scholarship 2018

นางสาวดลชนก ดรุณวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2018 ระดับอุดมศึกษา
ในหัวข้อเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน จากผลงานสีเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน
จัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จ.ปทุมธานี
โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและ
ดร.วิชิต ประกายพรรณ Executive Advisor บริษัทเฌอร่า จำกัด มหาชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา