ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน 9th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2018) in cooperation with the 11th International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2018) (ICESIT-ICICTES 2018)

จัดโดย Tokyo Institute of Technology, Thai Embedded Systems Association (TESA), Faculty of Engineering, in cooperation with Embedded System R&D Group, Khon Kaen University, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University (SIIT, TU), Faculty of Engineering, Rajabhat Mahasarakham University และ Dept. of Electrical Engineering, Kasetsart University

ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 2561