ผลการสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการ

1207256101