นิสิตอุตสาหการได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLEBOT 3ในงานประชุมวิชาการ ITC-CSCC 2018 The 33rd International Technical Conference on Circiuts/System Computers and Communications
เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
นิสิตผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้
1. น.ส.พุทธิตา สิริสงวนศักดิ์ 
2. นายกิตติภูมิ มั่งคั้ง
3. นายณรงค์ แซ่เฮ้ง
โดยมี ผศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ภาควิาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา