ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายจันทร์ อัญญะโพธิ์ ในนามทีม CMIT Robotics ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน MIT Enterprise Forum Thailand Competition 2018 การประกวดแผนธุรกิจที่การสร้างนวัตกรรมเพื่อผลกระทบที่ดี และ Best Development Award ในงาน IDE Competitions 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม Radisson Blu กรุงเทพมหานคร
.
ทั้งนี้ ผศ.ดร.เชาวลิต จะได้เข้าร่วม Bootcamp ณ ปะเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 สัปดาห์
.
ข่าวผลงานทีม CMIT Robotics จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/it/629819

ข่าวผลงานทีม CMIT Robotics จาก marketeeronline
https://marketeeronline.co/archives/12357