ประกาศรับเช็ค ณ 6 มกราคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  9  และ วันที่ 15 และ วันที่ 26 – 28 

กุมภาพันธ์ 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
50929166 บจก. วอลโว่ กรุ๊ป (ปท)
50929167 บจก. บีซีซี เซฟ เทค 614/7
50929168 บจก. สเปนโก 2539
50929169 นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมากิจ เม.ย.-59
50929170 บจก. ตรีเพชรอิซูซุบริการ
50929171 บจก. อะควิลา สตูดิโอ 6012003
50929172 บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6012-1006
50929173 บจก. สเต็ม เอ็นดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ 2018/0004
50929174 บจก. เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 00-610101589
50929175 บจก. ริโก้ (ปท) 6057963
50929176 บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง IV600855
50929177 บจก. เพิ่มมิตรกรุ๊ป IV17-3484
50929178 บจก. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 4414
50929179 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C171218000
50929180 บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1712014
50929181 บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 60592
50929182 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001928
50929183 บจก. ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) S0028604
50929184 บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IV6012015
50929185 บจก. พี ซี ไอ (1992) IV600004026
50929186 บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนเคชั่น IV0030763
50929187 บจก. ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ IV6012/014
50929188 บจก. จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) 6010055672
50929190 ติวานนท์ยางยนต์ TIV-0000005796
50929191 นายชยธร  สิมะเสถียร
50929192 บจก. เคียวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด์) IV17120107
50929193 บจก. บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง IV6012/01628
50929194 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 09/0427
50929195 บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6012-1005
50929196 บจก. บั๊ค บี กอน LP-149/2560
50929197 บจก. กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง
50929198 บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IN171210039
50929199 บจก. ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2207
50929200 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 75/6790
50929201 บจก. เจนบรรเจิด SL18011455
50929202 บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 61/0017
50929203 หจก. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2560/12187
50929204 บจก.แอ๊ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 60989
50929205 ร้านถวิล
50929206 บจก. ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป IN6012-001