ทีม skuba jr และ ทีม skuba ได้รับรางวัลในรายการแข่งขัน RoboCup Asia Pacific 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ ทีม SKUBA JR ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทหุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน และนิสิตทีม SKUBA ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ เตะฟุตบอล ในรายการแข่งขัน RoboCup Asia Pacific 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ International RoboCup Federation โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ
.
สมาชิกทีมผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
ทีม SKUBA JR :
นาย กลยุทธ์ สรงกระสินธ์ นิสิต ป โท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
น.ส.พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ นิสิต ป โท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นาย กันต์ ยาใจ นิสิตปริญญาตรี ปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
น.ส.ภัทรพร ตุลาธรรม บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทีม SKUBA:IP
นายศุภวิชญ์ อินทร์หอม นิสิต ป โท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายกฤษฎิ์ ชัยโส นิสิต ป โท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทั้ง 2 ทีม มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ขอบคุณข่าวจาก อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย
ขอบคุณภาพข่าวจาก ThaiPBS ค่ะ