ทีม SKUBA คว้ารองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup Japan Open 2017

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม SKUBA ค่ะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน ( @Home) รุ่น EDU ในการแข่งขัน RoboCup Japan Open 20ี17 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 5 พค 60 ที่ผ่านมาค่ะ
.
สมาชิกทีม ประกอบด้วย นาย กลยุทธ์ สรงกระสินธ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า น.ส.ภัทรพร ตุลาธรรม นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยมี อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม