นิสิตชนะเลิศการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2016-2017

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับนิสิตคณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.  ได้รับรางวัลระดับชาติ จากการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2016-2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ สนาม ปทุมธานี  สปีดเวย์ โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ดังนี้

​- รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

– รางวัลชนะเลิศประเภทหมวดหมู่  1 รายการ

– รางวัลชนะเลิศประเภทรายการย่อย 4 รายการ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รายการ

–  รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รายการ