อบรม COMSOL Seminar 2016 & Hands-On Workshops

กำหนดการ

2:00pm-12:00pm: Registration

2:15am-3:30pm: Introduction & Demonstration

3:30am-5:00pm: Hands-On Session

 

วัน เวลา สถานที่ ฝึกอบรม

วันพุธ ที่ 16 พฤษจิกายน 2559

เวลา: 14.00 – 17.00 น.

สถานที่:  ห้อง 0201 อาคาร 15

 

วิทยากร: Zhao Xin และ Uttam M Pal

 

ท่านที่สนใจ ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฟรีที่

https://www.eventnook.com/event/comsolworkshopsth2016/

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.eventnook.com/event/comsolworkshopsth2016/COMSOL-Multiphysics- Fluid-Flow- Heat-Transfer