งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 78

กำหนดการ

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 78

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

07.00 น. พิธีบวงสรวง ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู

07.30-08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้นล่าง อาคารชูชาติ กำภู

08.00-08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชูชาติ กำภู

08.00-08.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ชั้นล่าง อาคารชูชาติ กำภู

08.30-09.30 น. พิธีวางแจกัน ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ บริเวณด้านรูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กำภู

09.30-10.30 น. พิธีรับมอบเครื่อง 3D Printer ณ ห้อง 9802 ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์

10.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมประเสริฐ ผลดี ชั้น 2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์

11.00-12.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ

คณบดีกล่าวรายงานและสรุปผลงานเด่นในรอบปีของคณะฯ

– รางวัลนิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ประจำปี 2558 – 2559

– รางวัลตำราดีเด่น / รางวัลบุคลากรและนิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ / รางวัลบริการวิชาการดีเด่น / รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน / รางวัล Best Suggestion Awards / รางวัล Star Service Awards ฯลฯ

– ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 วิทยาเขต โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์

12.00-13.00 น. เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้นลอย อาคารบุญสม สุวชิรัตน์

13.00-14.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. ณ ห้องประชุมอาคารนานาชาติ

14.00-17.30 น. พิธีมอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก.

18.00-22.00 น. งานคืนสู่เหย้า ดงตาลสัมพันธ์’ 59 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ