ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016)

banner728x90px

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016) ในแนวคิด  ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน :ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ที่จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และสมาพันธ์ The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific (AESIEAP) ในวันที่ ๒๓ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล โดยงานประชุมนี้เป็นงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆ สองปี มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๕๐๐ ท่าน เพื่อข้าร่วมเแลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิชาการของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในสาขาต่างๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า และบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cepsi2016bangkok.org

Event: the 21st Conference of the Electric Power Supply Industry (CEPSI 2016)

Theme: Energy Sustainability and Security: Choices and Challenges for Power Supply Industry

Date: 23-27 October 2016

Location: Bangkok, THAILAND

Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

Website: https://www.cepsi2016bangkok.org/

Hosted by: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) under the Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific (AESIEAP)

Contact: conference@cepsi2016bangkok.org

Short description:

CEPSI is the biggest and the most important event of AESIEAP held every even year. It is an exciting conference with a 3-day exhibition where key stakeholders in the electric power and energy sector, with approximately 1,500 delegates from around the world, take part. CEPSI 2016 will cover key topic categories like Power Generation, Transmission & Distribution, Green Energy & Environment, Smart Grid & New Technologies, and Consumer Engagement. The exhibition will feature technologies from the area of generation, new & renewable energy, electrical equipment, resource development, and many more.