ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

110320161

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชูชาติกำภูชั้น 2 พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
หรือ
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ /ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
3. ส่งเอกสารหลักฐานมายัง Email : fengppl@ku.ac.th เพื่อตรวจสอบ
4. ดำเนินการโอนเงินตาม ใบ PAY IN คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ธนาคารทหารไทย พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ 200 บาท /พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 100 บาท
5. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ไปที่ FAX : 02-5792775 หรือ Email : fengppl@ku.ac.th
6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ที่ https://www.eng.ku.ac.th/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรณิภา โทร 02-7970999 ต่อ 1190