ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา (นิสิตภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตภาคพิเศษที่ส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติได้ตามรายชื่อ (ที่มีเครื่องหมาย ) ด้านล่างนี้ หากพบว่าไม่มีชื่อให้รีบดำเนินการติดต่อที่โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ภายในวันที่ 20 ก.ย. 2562 นี้

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์

https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/turku-uni.pdf  

Read more

ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เลื่อนรับปริญญา/ขอเข้ารับปริญญา/ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว

ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1. ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก 2. ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (สำหรับนิสิตที่ทำเรื่องขอเลื่อนจากปีที่แล้ว) คลิก 3. ใบคำร้อง ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว/ขอเข้ารับในสมณเพศ คลิก

Read more