กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562

☺ ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชา ☺ หลักเกณ์การแยกสังกัดสาขาวิชา ☺ กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา  

Read more

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตรหัส 59 ครั้งที่ 2

ขอให้นิสิตทีมีรายชื่อดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือก นายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เบอร์ 1 : นายตะวัน สุวัฑฒนะ(ต้น) เบอร์ 2 : นายณัฐพงศ์ พงษ์ธัญญะวิริยา(แบงค์) เบอร์

Read more