ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์

https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/turku-uni.pdf  

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส “Studies in France and Scholarships” และ “Fellowship and Mobility Programs” ประจำปี 2561

Download

Read more

กองกิจการนิสิต มก. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562

Download

Read more