ขอเชิญชวนนิสิตวิศวฯ มก. ชั้นปีที่ 2-4 สมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program

คลิปวิดีโอนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ปีที่ผ่านมา ✨✨✨เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการของนิสิต✨✨✨ 📅ตารางเรียน ✍ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Read more

ลำดับรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ลำดับรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ลำดับรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ลำดับรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ลำดับรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

Read more

ลำดับรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ********************************************************* สถานที่รายงานตัว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

Read more

ประเมินผลการปฎิบัติงาน

ขอเชิญชวนนิสิตร่วมประเมินผลการปฎิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ __________________________ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล รอบปีที่ 1 ของการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม  2561 – 31 กรกฎาคม  2562 __________________________   ร่วมประเมินได้ที่ http://gg.gg/evna6 ประเมินได้ถึงวันที่

Read more