นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลชนะเลิศ Go Further Innovation Scholarship 2018

นางสาวดลชนก ดรุณวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2018 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน จากผลงานสีเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน จัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย

Read more

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018 จาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES

Read more