รายชื่อนิสิตส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ภาคพิเศษ)

รายชื่อนิสิตส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ภาคพิเศษ)

นิสิตภาคพิเศษที่ส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา ตามรายชื่อที่ประกาศ (ที่มีเครื่องหมาย ) ด้านล่างนี้

หากไม่พบรายชื่อสามารถ ติดต่อ โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ที่เบอร์ โทร. 02-9428411 , 02-7970924 , 02-7970925

ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565  เวลา 9.00-16.00 น. หากพ้นจากนี้ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันรายชื่อ

ตามประกาศ

 

โครงการฯ ภาคพิเศษ
9 มกราคม 2565

3. ประกาศคณะ - อบรมคอมฯ ปีการศึกษา 64
165 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์