ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก.06-เครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ จำนวน 3 เครื่อง
สำเนา ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ จำนวน 3 เครื่อง

320 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์