ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไม่สัมผัสความละเอียดสูงด้วยระบบแสงเลเซอร์และแสงอื่น ๆ (High precision non-contact laser sensor) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไม่สัมผัสความละเอียดสูงด้วยระบบแสงเลเซอร์และแสงอื่น ๆ (High precision non-contact laser sensor) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR
377 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์