ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อรถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อรถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา3.TOR – รถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)4.บก.06 – รถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)4.บก.06 – รถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)