ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อรถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อรถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา
3.TOR – รถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
4.บก.06 – รถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
4.บก.06 – รถกระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)

528 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์