ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก นิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก นิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยนิสิตทั้ง 5 คนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

และขอให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ทุกคน ติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวัน-เวลาราชการ

 

50 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์