ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

#หยุดอยู่บ้าน #ก็สามารถสมัครทำงานกับSCGได้

SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทำงานบริษัท Career Roadshow
สาขา Accounting, Business Administrator, Marketing, Economic, IT, Computer, Mechanical,
Electrical, Civil , Chemical Engineer, Petrochemicals, Polymer Printing, Packaging Tech.,

และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อสมัคร หรือ Link : https://forms.gle/PAP8Sqk1u3WtHcxMA

ข้ามไปยังทูลบาร์