ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2567” (Panasonic Scholarship Asia : Thailand Future Gear 2024)

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2567” (Panasonic Scholarship Asia : Thailand Future Gear 2024)

Panasonic Scholarship Asia 2024

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2567

ข่าวดีสำหรับน้องๆ สายวิศวะมาแล้ว กับ Panasonic Scholarship Asia : Thailand Future Gear 2024 “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2567”

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ในประเทศไทย เปิดรับสมัคร “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2567” (Panasonic Scholarship Asia : Thailand Future Gear 2024) เพื่อสนับสนุนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวน 7 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท

โดยโครงการฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติด้านการศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ อาทิ

⚙️ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)

⚙️ วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

⚙️ วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

⚙️ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

⚙️ วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

⚙️ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)

⚙️ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

และวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยทุนของพานาโซนิค ยังรวมถึงการที่จะได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นต่อเนื่อง ตลอดทั้ง 3 ปีเต็มอีกด้วย

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 จนถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2567

และประกาศผลคัดเลือกรอบแรกวันที่ 2 กันยายน 2567 ผ่านช่องทาง

📍Panasonic Thailand : https://www.facebook.com/PanasonicThailand

📍Panasonic Recruitment Center (Thailand) : https://www.facebook.com/PanasonicTHcareer

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และเงื่อนไขการสมัคร “Panasonic Scholarship Asia : Thailand Future Gear 2024 ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2567” ได้โดย Scan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลสมัครบน Poster ประชาสัมพันธ์ หรือ กรอกข้อมูลสมัครผ่านทางลิ้งค์ https://forms.office.com/r/sbTErB3UDX

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค

โทร : 061-013-9788

อีเมล : scholarship@th.panasonic.com

เว็บไซต์ : https://bit.ly/4cpNuCU

#พานาโซนิค#Panasonic#PanasonicThailand#โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค#ทุนพานาโซนิคปั้นวิศวะสร้างอนาคต#ทุนพานาโซนิค#PanasonicScholarshipAsia