กิจกรรม 5 ส. Return to สล.

IMG_0168

สำนักงานเลขานุการจัดกิจกรรม 5 ส  return สู่ สล.  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 กิจกรรมดังกล่าวนี้ให้บุคลากรจัดทำ 5 ส.ทุกๆ วันศุกร์ที่ 4 ของเดือน

 ดูภาพเพิ่มเติมที่ e-Photo

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.